Běh Borským listím 2008

22.10.2008 17:51

Běh s hojnou česko-polskou účastí se koná ve čtvrtek 23.10.2008 v dopoledních hodinách v běžeckém areálu v Dolečku. Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Cíl 3.

Zpět