Černý pátek BKLM

05.06.2016 21:23

Ano, dá se to tak napsat. Černý pátek BKLM to opravdu je. Tento den totiž vyšel seznam organizací, které dostaly od MŠMT investice.

Náš klub tam opět (již pošesté za sebou) není ! Tudíž rekonstrukce dosloužilé hmoty na můstku K 34 metrů je ve hvězdách. Více jak 35 let jsme se snažili držet tento můstek v provozu s hmotou, kterou jiný klub již vyhodil jako nefunkční - že jsme špatnými hospodáři se tedy říc nedá, ale není to nic platné.

Jen tak na okraj, jak se v letech 2011-2013 "pracovalo" na MŠMT. NKÚ(nejvyšší kontrolní úřad) zjistil toto :

a) v neprůhledných dotacích se v tomto období rozdalo 800 miliónů Kč 

b) další stovky miliónů byly vyplaceny na základě chybně vyplněných nebo pozdě doručených žádostí

c) v jiných případech žádosti chyběly úplně

d) během těchto tří let rozdalo MŠMT na podporu sportu tři miliardy. U projektů za 1,2 miliardy nedokázalo ministerstvo doložit, kdy o dotaci příjemci žádali. Podle kontrolorů šla 1 miliarda na projekty, které vůbec nesplňovaly podmínky dotačních titulů

e) Dalších 800 miliónů, které ministerstvo dostalo navíc, rozdělilo bez výběrových řízení

f) 12 z 19 prověřovaných příjemců dostalo větší dotaci než požadovalo a to celkem o 332 miliónů

Nikoho nezavřeli, nezastře..., prostě život jde dál.........                                                                     

 

Chef

 

Zpět