Příprava na sezónu

22.04.2016 20:50

Minulý týden se nás sešla dost velká horda, abychom se rozdělili na dvě party a trochu poklidili. Jedna parta uklízela oplůtky a běžeckou buňku v Dolečku ( foto se nedochovalo) a druhá část sendávala sítě z můstku K 19 a K 13m. Opět jsme je letos nepotřebovali ....... Krásné to zimy....

Týden před tím jsme položili silnější kabely pro čerpadlo a dělo a plánujeme další úpravu pro novou trať, která by se měla zasněžovat.

Chef

Zpět