VH BKL Machov

15.11.2015 09:41

Ve středu 11.11.2015 se konala v restauraci KUKULDA řádná valná hromada Borského klubu lyžařů Machov. Na programu bylo nejen zhodnocení nejúspěšnější sezóny našich dětí i dospělých, zpráva o finanční situaci klubu, ocenění nejlepší trenérky Kamily Dostálové,  ale i volba nového výkonného výboru, revizní komise a schválení nových Stanov klubu, tak aby vyhovovaly novému Občanskému zákoníku. VH byla usnášení schopná a tak zde mohu umístit výsledky voleb :

Nový výkonný výbor je ve složení :

předseda Stanislav Jirásek , členové Sauer Pavel, Hubka Jindřich, Šrůtek David, Šrůtek Mirek, Jirásek Stanislav ml, Novák Jaroslav

Revizní komise:

předseda Lukáš Doležal, členové Kamila Dostálová, Ducháč Jiří.

Nové stanovy budou po schválení na rejstříkovém soudě v HK umístěny na stránky.

 

Všem díky za účast.

 

Chef

 

Zpět