Závěrečný trénink před prázdninami

04.07.2014 16:46

Na závěrečném tréninku před prázdninami se v Dolečku sešly obě tréninkové skupiny. Celkem okolo 30 dětí. Kamila pro každou skupinu připravila pěknou soutěž, za jejíž absolvování byl každý odměněn sladkostí. Nakonec jsme zapálili táborák a opekli si buřtíky.

D.

Zpět