Zpráva z NKU - proto se u nás žádné dotace nedočkáme......

02.02.2015 12:50

Během tří let věnovalo ministerstvo na podporu sportu celkem tři miliardy. U projektů za 1,2 miliardy nedokázalo ministerstvo doložit, kdy o dotaci příjemci žádali. Podle kontrolorů šla miliarda korun na projekty, které vůbec nesplňovaly podmínky dotačních titulů.

Ministerstvo krom toho dostalo do rozpočtu o 800 milionů víc, které pak ministerstvo rozdělilo bez výběrových řízení dle vlastního uvážení. 

Jak se z kontroly NKÚ ukázalo, 12 z 19 prověřovaných příjemců získalo větší dotaci, než o jakou původně požádalo. Žadatelé obdrželi 547 milionů korun, přitom si řekli o 215 milionů.

Jedenáct příjemců dotace použilo pro jiné účely, než původně tvrdilo. "Ministerstvo školství například schválilo dotaci 4,5 milionu korun občanskému sdružení European Medicine Association, které vůbec neprovozovalo sportovní činnost. Podle NKÚ existuje podezření, že sdružení celou dotaci zneužilo," uvedla tisková mluvčí úřadu Olga Málková.

Například Autoklub České republiky měl dotaci na sport použít k údržbě autokempu.

Peníze šly i sportovním svazům a sdružením, které je pak netransparentně přerozdělovaly neziskovým organizacím. Ty pak část financí použily na svůj provoz místo na sport. Česká unie sportu z 42milionové dotace vyplatila mzdy za 26 milionů. Sdružení sportovních svazů České republiky dala na platy 13 milionů ze 45.

NKÚ upozorňuje, že ministerstvo přerozdělovo peníze od státu, aniž by bylo schopné vyhodnotit jejich efekt. Navíc nemělo přehled o tom, jaká další ministerstva na sport přispívají a kolik. Peníze, ktery měly jít na podporu dětského sportu, provozování sportovišť či organizování sportovních akcí, tak často končily úplně jinde.  

Je k tomu ještě něco dodávat ???

Chef

 

Zpět